Privacyverklaring

Je privacy is voor Unique HSP van groot belang. Ik hou mij dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij mij en dat ik ze altijd netjes gebruik. In deze privacyverklaring leg ik uit uit wat ik bij Unique HSP doe met informatie die ik over jou te weten kom. Deze verklaring is van toepassing op de werkzaamheden van Unique HSP.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je mij diverse vragen stellen.
Om zo goed mogelijk antwoord te kunnen geven gebruik ik je e-mailadres, eventueel je telefoonnummer en naw-gegevens. Hier heb ik een legitiem belang bij. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.


Andere partijen
Ik geef je persoonsgegevens natuurlijk niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor je persoonlijke situatie. Dat gaat echter nooit zonder goedkeuring van jou. Een voorbeeld is dat ik samen met jou kijk naar een gezamenlijk overleg met mogelijk andere behandelaars. Of dat gegevens van jou in overleg worden besproken en gedeeld samen met je huisarts. Dit alles alleen om je gezondheid centraal te stellen en je doelen te verwezenlijken.

 

Beveiliging
Cliëntendossiers worden volgens de regels van de wet bewaard. Unique HSP beschikt over een register van verwerkingsactiviteiten.

Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens goed beveiligd zijn. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer mijn website of organisatie inhoudelijk zou wijzigen wat betrekking zou kunnen hebben op je privacy, moeten ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven voor de laatste versie.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Als je vragen hebt of wil weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.  Zie de contactgegevens hieronder. Cliënten krijgen van ons bij het intakegesprek de informatie betreffende de persoonsgegevens die wij bewaren overhandigd.

Je hebt de volgende rechten:

  1. Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  2. Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  3. Het laten corrigeren van fouten.
  4. Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  5. Intrekken van toestemming.
  6. Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan horen we dat graag! We kijken dan samen naar een oplossing. Mocht dat niet meer mogelijk zijn dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens
Unique HSP
Arent van Gentlaan 43

1715AN Spanbroek
Tel: 06-49285560
Mail: Info@uniquehspbegeleiding.nl